Trường Đại học Phú Yên trao tặng nhiều học bổng cho sinh viên

10 tháng 10, 2017

Trong những năm qua, ngoài việc sử dụng nguồn lực chính là ngân sách của địa phương cấp, Trường Đại học Phú Yên còn được nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tài trợ học bổng cho sinh viên. Trong tất cả nguồn học bổng nhà trường nhận được, có khoảng 60% kinh phí là từ tổ chức Hội Hữu nghị Việt - Hàn và Tập đoàn Lotte (Hàn Quốc); số còn lại là do các doanh nghiệp trong tỉnh, cán bộ viên chức nhà trường đóng góp.

Hội thảo khoa học đổi mới trong dạy học ngoại ngữ

25 tháng 10, 2016

Ngày 07/05/2016, Khoa Ngoại ngữ Trường Đại học Phú Yên tổ chức Hội thảo khoa học: “Đổi mới trong dạy học ngoại ngữ, các giải pháp nhằm nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ cho người học trong thời kỳ hội nhập”.
Top